Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres:

konkursliteracki@sukurs.edu.pl