<<< Powrót

JURY KONKURSU

Agata Maria Kyzioł - autorka poezji w stylu retro i nie tylko, tekstów piosenek poetyckich i songów, a także felietonistka satyryczna. Publikuje na łamach wielu pism literackich, najczęściej w "Sekretach Żaru", "Notatniku Satyrycznym" (w Polsce) oraz
w "Gwieździe Polarnej" (USA).

Jakub Kornhauser - doktorant Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się literaturą europejskiej awangardy; autor tomu wierszy "Niebezpieczny paragraf" (2007) oraz zbioru prozy poetyckiej "Niejasne istnienia" (2009). Publikował m.in. w "Odrze", "Kwartalniku Artystycznym", "Toposie", "Ricie Baum", "Dekadzie Literackiej", "Nowej Okolicy Poetów", "Fragile". Mieszka
w Krakowie.

Mirosława Bogacz - Redaktor naczelna kwartalnika "Biblioteka - Centrum Informacji". Autorka książki Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza oraz licznych artykułów w prasie fachowej.

Bożena Boryczka - Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika "Biblioteka - Centrum Informacji". Nauczyciel konsultant, bibliotekarka. Kierownik Działu Informacji
i Wydawnictw w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Katarzyna Chojnacka  - Gimnazjum nr 1 w Zawierciu. Laureatka I miejsca Ogólnopolskiego konkursu literackiego „SZUFLADA 2012” w kategorii opowiadania.

Grażyna Rochna-Woźniak - Zespół Szkół w Solcu Kujawskim. Laureatka I miejsca Ogólnopolskiego konkursu literackiego „SZUFLADA 2012” w kategorii wiersze.