Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli bibliotekarzy
bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Organizatorami konkursu są redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" i redakcja kwartalnika "Biblioteka - Centrum Informacji".
Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku.

Cele konkursu to m.in.:

  • popularyzacja twórczości literackiej nauczycieli bibliotekarzy,
  • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
  • promocja uzdolnionych twórców poprzez publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w serwisie internetowym www.bibliotekawszkole.pl i/lub miesięczniku „Biblioteka w Szkole”.