Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10             http://www.oeiizk.waw.pl

Strona główna

Aktualności

Szkolenia

Materiały dydaktyczne

Materiały konferencyjne

Baza bibliotek

Kontakt

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oferuje następujące szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli bibliotekarzy. Szczegółowy wykaz proponowanych szkoleń dostępny jest na Platformie obsługi szkoleń OEIiZK  http://www.oeiizk.waw.pl/kursy, na której po zalogowaniu się można dokonać zgłoszenia na wybrany kurs.

Instrukcja zakładania konta na platformie obsługi szkoleń >>>

Wszelkie informacje dotyczące proponowanych szkoleń można uzyskać w dziale organizacji szkoleń, pokój 206 w głównej siedzibie Ośrodka, ul. Raszyńska 8/10