Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10             http://www.oeiizk.waw.pl

Strona główna

Aktualności

Szkolenia

Materiały dydaktyczne

Materiały konferencyjne

Baza bibliotek

Kontakt

Materiały nadesłane przez bibliotekarzy
 • Preferencje czytelnicze uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Mikołowie. Analiza wyników ankiety
 • Praca z kółkiem fotograficznym w bibliotece szkolnej
 • Konkurs wiedzy o Francji
 • „ZNAM LEKTURY” - Konkurs czytelniczy klas IV–VI - test
 • „ZNAM LEKTURY” - Konkurs czytelniczy klas IV–VI - test z odpowiedziami
 • TWORZENIE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO - scenariusz zajęć
 • NADAWCY MEDIALNI - MÓJ ŚWIADOMY WYBÓR - scenariusz zajęć
 • WYSZUKIWANIE INFORMACJI NA OKREŚLONY TEMAT W ZBIORACH BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - scenariusz zajęć
 • ŹRÓDŁA INFORMACJI DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ - scenariusz zajęć
 • ROLA MEDIÓW W ŻYCIU CZŁOWIEKA I UMIEJĘTNOŚĆ ICH KRYTYCZNEGO ODBIORU - scenariusz zajęć
 • SZUKAM PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ - scenariusz zajęć (forma realizacji: lekcja biblioteczna, godzina wychowawcza)
 • PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM nr 13 W ŁODZI
 • WYKORZYSTANIE KOMPUTERA PRZY SPORZĄDZANIU BIBLIOGRAFICZNYCH ZESTAWIEŃ TEMATYCZNYCH - scenariusz lekcji dla szkoły ponadpodstawowej
 • TWORZYMY MIND-MAP ORTOGRAFICZNY. Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie 5 szkoły podstawowej
 • BIBLIOGRAFIA I OPIS BIBLIOGRAFICZNY - konspekt lekcji bibliotecznej w gimnazjum i liceum
 • PRZYGOTOWANIE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNEGO O MAŁGORZACIE MUSIEROWICZ I JEJ TWÓRCZOŚCI - konspekt lekcji bibliotecznej w klasie VI szkoły podstawowej
 • KARTOTEKI ZAGADNIENIOWE W WYDZIALE INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNYM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ - konspekt lekcji bibliotecznej w klasie I gimnazjum (45 minut)
 • MOJE MIEJSCE. Miejscowość, region, kraj, Europa. Projekt realizacji wybranych treści ścieżek edukacyjnych w gimnazjum
 • INTERNET - ŹRÓDŁO WIEDZY O ŚWIECIE - scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy VI SP i I gimnazjum
 • PRZYSŁOWIE POGODĘ CI PRZEPOWIE - scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy V
 • CZYTANIE ? - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - scenariusz lekcji dla czwartej klasy szkoły podstawowej
 • ZGADUJ, ZGADULA - CZY ZNASZ LEKTURY SZKOLNE? - konkurs dla klasy III szkoły podstawowej
 • KONKURS WIEDZY O LEKTURZE "KAJTKOWE PRZYGODY" M. KOWNACKIEJ POD NAZWĄ "CZY ZNASZ KAJTKOWE PRZYGODY"
 • POZNAJEMY BUDOWĘ KSIĄŻKI - scenariusz lekcji dla klasy III
 • BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
 • DOKUMENTY GROMADZONE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ I ZASADY ICH ROZMIESZCZANIA
 • ODCZYTUJEMY INFORMACJE ZAWARTE NA KARCIE KATALOGOWEJ
 • PODSTAWOWE WYDAWNICTWA INFORMACJI BEZPOŚREDNIEJ
 • REKLAMA - ZNAMIĘ CZASU WSPÓŁCZESNEGO
 • SKĄD WIEM, TO CO WIEM - scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej dla klas piątych
 • CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? - Lekcja biblioteczna w klasie pierwszej technikum3-letniego po ZSZ
 • TELEWIZJA NA CO DZIEŃ - Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. V szkoły podstawowej
 • POSZUKIWANIE MATERIAŁÓW NA OKREŚLONY TEMAT. SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ - realizacja ścieżki: Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum
 • ZAPOŻYCZENIA W JĘZYKU POLSKIM - lekcja dla klasy III gimnazjum, I liceum
 • CZASOPISMO ŹRÓDŁEM WIEDZY I INFORMACJI - konspekt lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. I gimnazjum
 • "CZY MOŻNA ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z DZIEĆMI Z BULLERBYN" - konkurs wiedzy o lekturze "Dzieci z Bullerbyn" A. Lindgren
 • POSZUKIWANIE WIOSNY W BIBLIOTECE. Przedstawienie edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej, na podstawie "Razem ze słonkiem" Marii Kownackiej
 • POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ. Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy II realizowany w szkole przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie
 • HERB WARSZAWY - SYRENKA. PRACA ZE SŁOWNIKIEM. Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy III realizowany w szkole przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie
 • POZNAJEMY NAJWIĘKSZE MIASTA POLSKI. ĆWICZENIA W POSŁUGIWANIU SIĘ: ATLASEM, SŁOWNIKIEM I ENCYKLOPEDIĄ. Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy IV realizowany w szkole przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie
 • KOMPUTER W NAUCZANIU HISTORII. Konspekt lekcji do wykorzystania w Edukacji czytelniczej i medialnej lub innych ścieżkach edukacyjnych związanych z historią, ścieżkami regionalną, europejską itp.
 • I TY MOŻESZ DORÓWNAĆ JANOWI MARCINOWI SZANCEROWI. - scenariusz wystawy i konkursu
 • SCENARIUSZE LEKCJI HISTORII DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO PROGRAMU AUTORSKIEGO NAUCZANIA ŚCIEŻKI
 • MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ "EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA" MGR KRYSTYNY MOTYKI.
 • CZY ZNASZ TĘ POSTAĆ LITERACKĄ? - Konkurs
 • WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ, "CHŁOPI". Konkurs literacki
 • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
 • WWW - WSZĘDZIE WSZYSTKO WYSZUKAM. Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów gimnazjum
 • SCENARIUSZ LEKCJI Z EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ na temat poszukiwań w uporządkowanych zbiorach informacji, z zastosowaniem metod algorytmicznych (korelacja edukacji czytelniczej i medialnej z informatyką) Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów gimnazjum
 • SCENARIUSZ LEKCJI Z EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ NA TEMAT KORZYSTANIA Z AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU WYSZUKIWAWCZEGO (W PROGRAMIE MOL 2000+)
 • TURNIEJ WIEDZY O LEKTURZE "PINOKIO" CARLO COLLODI pn. "Czy można pokochać drewnianego chłopca?"
 • "BĘDĘ SZANOWAĆ KSIĄŻKI" - scenariusz pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników szkolnej biblioteki
 • BUDOWA KSIĄŻKI: ewaluacja zajęć z budowy książki za pomocą "mini PUS - Pomyśl. Ułóż. Sprawdź"
 • UROCZYSTE PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ NA CZYTELNIKA. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy pierwszej szkoły podstawowej
 • JAK ZBUDOWANA JEST KSIĄŻKA? Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy trzeciej szkoły podstawowej
 • WYSZUKIWANIE INFORMACJI W KATALOGACH KOMPUTEROWYCH I KARTKOWYCH. Scenariusz zajęć w klasie pierwszej ponadgimnazjalnej
 • MATERIAŁY PISARSKIE: WYTWARZAMY TABLICZKI GLINIANE. Scenariusz zajęć dla Koła Przyjaciół Biblioteki
 • WYSZUKIWANIE INFORMACJI W BAZACH DANYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE Z WYKORZYSTANIEM INDEKSU HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH. Scenariusz zajęć Edukacji Czytelniczej i Medialnej w liceum ogólnokształcącym
 • OBYCIE UMILA ŻYCIE - UCZYMY SIĘ KULTURY NA CO DZIEŃ. Scenariusz lekcji bibliotecznej
 • WYSZUKIWANIE INFORMACJI W SŁOWNIKACH JĘZYKA POLSKIEGO Scenariusz lekcji bibliotecznej
 • JEDZIE POCIĄG DO... BIBLIOTEKI Scenariusz zajęć otwartych dla ucz. kl. "O"
 • ZABAWY Z BRZECHWĄ Scenariusz zajęć otwartych dla uczniów kl. II - III
 • DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIAMI Z GRONEM NAUCZYCIELSKIM
 • NIETERMINOWE ZWROTY KSIĄŻEK I WYPOŻYCZENIA NA KONTO SWOICH KOLEGÓW I KOLEŻANEK - wieczny problem biblioteczny
 • ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ I LO W OPOLU
 • AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI. Publikacje przydatne nauczycielom ubiegającym się o kolejne stopnie awansu zawodowego - Bibliografia
 • MOJE SPOSTRZEŻENIA W PRACY NAD GAZETKĄ SZKOLNĄ
 • W "JEDNOŚCI" SIŁA?
 • WinHTTrack Website Copier program do ściągania stron WWW
 • OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI - prezentacja HTML [POBIERZ RAR (62,8 KB)]
 • BIBLIOTECZNE "CO NIECO" W SZKOLE ŚREDNIEJ...
 • KWARTALNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 W WARSZAWIE, Nr 1/2002
 • GAZETKA BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W WARSZAWIE
 • WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL W BIBLIOTECE LO IM. ONZ W BIŁGORAJU
 • GAZETKA BIBLIOTEKI SP NR 13 i GIMNAZJUM NR 2 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
 • MATERIAŁY POKONFERENCYJNE - MODUŁ BIBLIOTECZNY. INFORMATYKA W SZKOLE, TORUŃ 2002
 • JAK TWORZYŁAM BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ
 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SZKOLE - zestawienie bibliograficzne
 • POSZUKIWANIE INFORMACJI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ - prezentacja
 • CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SPECYFIKĘ PRACY Z DZIECKIEM NIESŁYSZĄCYM.
 • PROPOZYCJA WYMIANY MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ
 • PRACA Z CZYTELNIKIEM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH FORM PRACY
 • KONKURS pt. "FRASZKA O SZKOLE"
 • KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 • SAVOIR - VIVRE W SZKOLE
 • WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - Prezentacja
 • MIERZENIE JAKOŚCI PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ELEMENTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - Prezentacja
 • CO DZIECI 8-9 LETNIE LUBIĄ CZYTAĆ NAJBARDZIEJ.
 • PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bożeny Plucińskiej - nauczyciela bibliotekarza XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda LISA-KULI w Warszawie
 • CEREMONIAŁ SZKOLNY I TRADYCJA SZKOLNA
 • EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA. PROGRAM dla XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda LISA-KULI w Warszawie
 • WIZJA BIBLIOTEKI XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie jako centrum informacji multimedialnej
 • WSPÓŁCZESNY MODEL BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO
 • W POSZUKIWANIU IDEAŁÓW W BIBLIOTECE
 • PROGRAM BIBLIOTERAPEUTYCZNY DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 • KLUB RECENZENTÓW - sposób na aktywizację czytelnictwa
 • METODY I FORMY PRACY PEDAGOGICZNEJ Z CZYTELNIKIEM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
 • SCENARIUSZE Z HISTORII - do wykorzystania w bibliotece szkolnej
 • PLAN PRACY w Bibliotece Szkolnej Szkoły Podstawowej w Bisztynku w roku szkolnym 2006/2007