Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10             http://www.oeiizk.waw.pl

Strona główna

Aktualności

Szkolenia

Materiały dydaktyczne

Materiały konferencyjne

Baza bibliotek

Kontakt

Materiały przedstawione na XVIII Konferencji Informatyka w Szkole Toruń 18.09 - 21.09.2002 w ramach modułu "Skomputeryzowane biblioteki"

 

Powrót