Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10             http://www.oeiizk.waw.pl

Strona główna

Aktualności

Szkolenia

Materiały dydaktyczne

Materiały konferencyjne

Baza bibliotek

Kontakt

Ogólnopolska konferencja naukowa CENTRUM INFORMACYJNE PRZYSZŁOŚCIĄ POLSKIEJ SZKOŁY

Organizatorzy: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Komitet Programowy i Organizacyjny: dr Hanna Batorowska i mgr Bożena Boryczka

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Patronat merytoryczny: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Patronat medialny: Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK

 

Program konferencji      Referaty      Serwis zdjęciowy

 

Powrót